Agronomo, visuomenės veikėjo, mecenato Jono Čingos kapas Meškalaukio kapinėse

  • Agronomo, visuomenės veikėjo, mecenato Jono Čingos kapas Meškalaukio kapinėse
Agronomas, visuomenės veikėjas, mecenatas Jonas Činga gimė 1914 m. gruodžio 10 d. Joniškėlio parapijoje, Meškalaukio kaime. Lankė Meškalaukio pradinę, Joniškėlio mokyklas, 1933 m. baigė Linkuvos gimnaziją, 1938 m. – Dotnuvos žemės ūkio akademiją. Dirbo agronomu Tauragės, Eržvilko, Skaudvilės, Raseinių apskrityse, mokytojavo Tauragės, Betygalos žemės ūkio mokyklose. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1948 m. – Kanadą, 1963 m. – JAV (Los Andželo miestą). Aktyviai dirbo Kanados lietuvių sąjungoje, JAV Lietuvių bendruomenėje, Lietuvių Fonde, ateitininkų organizacijose. 1996 m. organizuojant 30 lietuviškų Vilniaus apskrities mokyklų jo ir žmonos Aldonos vardu įkurtas labdaros fondas, kuris remia pietryčių Lietuvos švietimą – mokyklas, bibliotekas, mokinių stovyklas, ekskursijas, dainų šventes. J. Činga mirė nesulaukęs 95-ojo jubiliejaus. Urna su palaikais pervežta iš JAV į gimtinę. Po šv. Mišių Joniškėlio bažnyčioje 2009 m. lapkričio 7 d. palaidotas Meškalaukio kapinėse. Šaltiniai: Žiemgala [interaktyvus]. Prieiga per internetą: < http://www.ziemgala.lt/lt/zurnalas-ziemgala/ziemgala-20092/jonas-cinga> Nuotraukos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.01879, 24.21080