Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia

  • Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia yra Krinčino sen., Gulbinėnų k. Plytų mūro. Gulbinėnų dvaro savininkas, generolas Kazys Ladyga (1893–1941) dvaro rūmuose 1936 m. įrengė koplyčią. 1939 m. pabaigoje įkurta parapija. Po Antrojo pasaulinio karo dvaro rūmai su koplyčia nacionalizuoti. Dabartinė bažnyčia įrengta mūriniame ūkiniame pastate 1948 m. Ji stačiakampio plano. Ant kraigo pastatytas bokštelis. Šventoriaus tvora metalinė. Šventovėje yra du varpai. Bokšte pakabintas paprastas nedidelis varpas (ø 35 cm). Bažnyčioje saugomas varpas (ø 32 cm), atvežtas iš netoliese esančios Motiejūnų kaimo kapinių koplyčios. Įdomu, kad Gulbinėnų bažnyčios prižiūrėtojais, taip pat ir varpininkais, tarnavo trys Šatų šeimos kartos: tėvas Edvardas, sūnus Aloyzas ir anūkas Jonas. Šaltiniai: Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto bažnyčių varpai (III). – Iliustr. – Tęsinys. Pradžia 2020 m. Nr. 1 (48) - Rubrika: Atsigręžimai į praeitį. - Bibliogr.: 4 pavad. // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2020, Nr. 1 (48), p. 15‒21. Misius, Kazys, Šinkūnas, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios: [žinynas]. – Vilnius: Pradai, 1993. Pasvalio krašto bažnyčių varpai / sudarytojas Gražvydas Balčiūnaitis. – Panevėžys: Pasvalio krašto muziejus, 2019, p. 14. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.08105, 24.64820