Atminimo lenta ant buvusio Joniškėlio NKVD-MVD-MGB poskyrio ir stribų būstinės sienos

  • Atminimo lenta Joniškėlio NKVD-MVD-MGB poskyryje ir stribų būstinėje
Atminimo lenta yra pritvirtinta ant buvusio Varanausko namo sienos, G. Petkevičaitės Bitės g. 4. 1944–1954 m. čia buvo kalinami ir kankinami kovotojai už Lietuvos laisvę. Atminimo lentos autorius – skulptorius Jonas Jagėla. Įrengta 1998 m. kovo 3 d. Šaltiniai: Joniškėlis / sudarė Eugenijus Petrovas, Algimantas Garliauskas. – Vilnius: Akstis, 2007, p. 313–319. Joniškėlio miesto seniūnija / Buvę NKVD-MVD-MGB pastatai [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://genocid.lt/Statiniai_Vietos/Pastatai/Pasvalys_pastatai.htm#Joniskelio [žiūrėta 2020 06 01]. Nuotraukos iš Pasvalio rajono savivaldybės ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.02424, 24.16910