Stogastulpis „Tetirvinai 1556“

  • Stogastulpis „Tetirvinai 1556”
Stogastulpis skirtas Tetirvinų kaimo įsikūrimo datai paminėti. Kaimas įkurtas 1556 m. Tačiau gali būti, kad gyvenvietė pradėjo kurtis ir dar anksčiau. Stogastulpio pavadinimas „Tetirvinai 1556“ išskaptuotas šalia esančioje medinėje lentoje. Apie Tetirvinų kaimo pavadinimo kilmę Tetirvinų kaimo laukuose, į Putriškio pusę, buvęs miškelis, kuriame gyvenę daug tetervinų, ir dėl to pats kaimas jų vardu pavadintas. Vietiniai gyventojai iki šios dienos kaimą vadina tik Tetervinais. Tetirvinų laukai neturi nei aukštų kalnų, nei didelių slėnių, bet didesnių ar mažesnių kalnelių yra. Buvo daug balų, kurios paverstos arba ariamomis dirvomis, arba naudingomis pievomis. Šaltiniai: Žagrakalys, Juozas. Tetervinų kaimo vietovardžiai // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2003, Nr. 1 (14), p. 16–17. Šaučiūnaitė, Gintarė. Tetirvinai šventė 460-ąjį jubiliejų [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://darbs.lt/2016/07/23/tetirvinai-svente-460-aji-jubilieju/ [žiūrėta 2020 05 12]. Nuotraukos iš Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.11455, 24.35126