Kunigo Benedikto-Mykolo Urbono kapas Joniškėlio bažnyčios šventoriuje

  • Kunigo Benedikto-Mykolo Urbono kapas Joniškėlio bažnyčios šventoriuje
Kunigas Benediktas-Mykolas Urbonas gimė 1925 m. birželio 28 d. Naujamiestyje. Mokėsi Ramygalos pradžios ir vidurinėje mokyklose, 1942–1949 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1948 m. spalio 31 d. įšventintas kunigu. Vikaravo Utenoje ir Rokiškyje, Švenčionyse, Adutiškyje, Lentvaryje, vėliau klebonavo Gulbinėnuose, Kabeliuose, Parudaminoje, Šiluose ir nuo 1980 m. Joniškėlyje. Palaidotas 2002 m. liepos 10 d. Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje. Daug jėgų kunigas B. M. Urbonas atidavė tvarkydamas Joniškėlio bažnyčią, aktyviai kovodamas už blaivybę, jaunimo religinę ir patriotinę dvasią. Prasidėjus Lietuvos atgimimui, kunigas buvo vienas iš Pasvalio Sąjūdžio grupės kūrėjų. 1989 m. Lietuvos krikščionių demokratų partijos kuopą įkūrė Joniškėlyje, vėliau – Pasvalyje, Grūžiuose. Kunigas B. M. Urbonas išrinktas LKDP Pasvalio rajono skyriaus garbės pirmininku. Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, Joniškėlio mieste ir apylinkėse kunigas B. M. Urbonas pastatė ir sutvarkė keliolika paminklų, koplytstulpių, kryžių. Kunigas rūpinosi, kad prie senųjų Joniškėlio kapinių būtų pastatytas memorialas partizanams. Žymesni jo darbai – paminklas tremtiniams, kryžius Pranciškui ir Kaziui Bizauskams ir kt. G. Petkevičaitės – Bitės biustas – asmeniška kunigo B. M. Urbono dovana Joniškėlio miestui. Šaltiniai: Bažnyčios žinios [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.baznycioszinios.lt/old/bz0213-14/213-14bl18.html [žiūrėta 2020 05 23]. Kunigą Benediktą Urboną prisimenant. Joniškėlis [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.joniskelis.lt/2010/06/kuniga-benedikta-urbona-prisimenant/ [žiūrėta 2020 05 23]. Nuotraukos iš Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.02604, 24.16878