Atminimo lenta rašytojoms G. Petkevičaitei-Bitei ir Žemaitei Joniškėlyje

  • Atminimo lenta rašytojoms G. Petkevičaitei-Bitei ir Žemaitei Joniškėlyje
Atminimo lenta rašytojoms G. Petkevičaitei-Bitei ir Žemaitei yra prikalta prie namo, kuriame abi rašytojos rašė pjeses ir komedijas. Petkevičių namai Joniškėlyje tapo lietuvių veikėjų susitikimų vieta. Čia įvairiomis dingstimis susiburdavo lietuvių inteligentai bei studentai. 1889 m. Jurgis Bielinis jai pradėjo pristatinėti draudžiamą spaudą lietuvių kalba. 1890 m. pasiuntė savo pirmąją korespondenciją („Iš Panevėžio“) į laikraštį „Varpas“. Rašydama į „Ūkininką“, pradėjo pasirašinėti Bitės slapyvardžiu. Ilgainiui Bitė tapo jos pavardės dalimi. 1894 m. periodinėje spaudoje pradėjo skelbti grožinę kūrybą. Pirmasis Bitės kūrinys – apysaka „Vilkienė“ išspausdintas „Varpe“ (Nr. 9, 10, 11 , 12). 1894 m. su Jadvyga Juškyte įsteigė „Žiburėlio“ draugiją neturtingiems moksleiviams ir kultūros darbuotojams remti ir jai vadovavo iki 1903 m. 1898 m. vasarą Petkevičaitės iniciatyva ir lėšomis buvo suorganizuota kelionė po Lietuvą, kurios tikslas – susitikti ir susipažinti su žymiais žmonėmis. Povilo Višinskio pastangomis 1898 m. prasidėjo kūrybinė draugystė su Žemaite, vėliau peraugusi į asmeninę. Slapyvardžiu Dvi Moteri rašė pjeses ir komedijas: „Velnias spąstuose“, „Kaip kas išmano, taip save gano“, „Parduotoji laimė“, „Litvomanai“. Šaltiniai: Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.bite.joniskelis.lm.lt/gabriele-petkevicaite-bite Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.02604, 24.16878