Kryžius Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje

  • Kryžius Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje
Švenčiant krikščionybės jubiliejų 2000 m. visoje šalyje pastatyta paminklų tikėjimui. Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje pašventintas dailus kryžius su Švč. Jėzaus Širdimi koplytėlėje. Kryžiaus kamiene įrėžti žodžiai: „2000 metų jubiliejui nuo Kristaus gimimo atminti“. Šaltiniai: Balčiūnaitis, Gražvydas. Pasvalio krašto smulkioji medinė architektūra: sakralinis menas // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2014, Nr. 1 (36), p. 27–33. Nuotraukos iš Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.11283, 24.35036