Paliepių vėjo malūnas

  • Paliepių vėjo malūnas
Paliepių vėjo malūnas statytas 1881 m. Jis priklausė Paliepių dvarui. ,,Vienybės“ kolūkio laikais buvo pertvarkytas į elektra varomą malūną ir veikė iki 1990 m. Kepurinis akmeninis ir plytinis malūnas. Statusas: Neregistrinis. Šaltiniai: Grūžių krašto istorinis paveldas: [kraštotyrinė medžiaga] / parengė Ratinskienė D. – Grūžiai, 2010, 44 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Zenono Baubonio asmeninio archyvo, Lietuvos vėjo malūnai [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.malunai.lt/gallery.php?malunas_id=148&tipas=1 [žiūrėta 2018-05-29].
  • GPS koordinatės: 56.11426, 24.18060