Atminimo lenta Jonui Leonui Petkevičiui ir rašytojai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei Joniškėlyje

  • Atminimo lenta Jonui Leonui Petkevičiui ir rašytojai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei Joniškėlyje
Atminimo lenta Jonui Leonui Petkevičiui ir rašytojai Gabrielei Petkevičaitei-Bitei yra pritvirtinta ant Joniškėlio slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės sienos. 1810 m. Vilniaus universitetas, vykdydamas dvarininko Igno Karpio testamentą, įsteigė tuo metu vienintelę Europoje universitetinę kaimišką ligoninę. Tai seniausia Lietuvoje tokio tipo ligoninė, veikianti iki šių dienų. 1865 m. Joniškėlio ligoninėje pradėjo dirbti gydytojas Jonas Leonas Petkevičius. Jo bei jo dukros Gabrielės Petkevičaitės-Bitės dėka XIX a. antroje pusėje Joniškėlis buvo tapęs Šiaurės Lietuvos kultūros, švietimo ir lietuvybės centru. Šaltiniai: Joniškėlis [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.joniskelis.lt/2010/11/joniskelio-ligoninei-suteiktas-gydytojo-j-l-petkeviciaus-vardas/> Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.02633, 24.16872