Kryžius Burkų šeimai Norių kaime

  • Kryžius Burkų šeimai Norių kaime
Akmeninis kryžius buvusioje Burkų sodybvietėje. 1839 m. čia gimė krašto poetas, liaudies dainius Jonas Mykolas Burkus. Daugiau negu 70 jo dainų buvo saugoma VDU rankraščių skyriuje. Mirė 1919 m. Šaltiniai: Magelinskienė Z. Virš Norių vėl sklandė Jono Burkaus dainos // Darbas. – 2001, liep. 26, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.13238, 24.29714