Paminklas pirmajam Joniškėlio partizanų bataliono vadui Antanui Stapulioniui Joniškėlyje

  • Paminklas pirmajam Joniškėlio partizanų bataliono vadui Antanui Stapulioniui Joniškėlyje
Paminklas pirmajam Joniškėlio partizanų bataliono vadui, pulkininkui, leitenantui, savanoriui, Vyčio kryžiaus kavalieriui Antanui Stapulioniui yra Joniškėlio miestelyje. A. Stapulionis (1893–1978) gimė Gustonių kaime, Joniškėlio valsčiuje, Biržų apskrityje. Mokėsi Joniškėlio žemės ūkio mokykloje ir Kauno Saulės mokytojų seminarijoje. Pirmajam pasauliniam karui prasidėjus mobilizuotas, pateko į Irkutsko karo mokyklą, kurią baigė 1915 m. gruodžio mėn. Dalyvavo kovose Daugpilio, Rumunijos ir Austrijos frontuose. Po karo grįžęs į Lietuvą, 1918 m. lapkričio 23 d. įsijungė į slaptą Joniškėlio partizanų organizaciją, kurioje 1919 m. balandžio 5 d. tapo štabo viršininku, o 1919 m. gegužės 14 d. Joniškėlio bataliono vadu. Lietuvos kariuomenėje ištarnavo iki 1940 m., ėjo 3, 6 ir 7 pulko vado padėjėjo pareigas, 1927 m. Tauragės, nuo 1930 m. karo komendantas Ukmergėje ir Panevėžyje. Už nuopelnus laisvės kovose apdovanotas Vyčio Kryžiumi. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, 1949 atvyko į JAV. Bostone mirusio A. Stapulionio palaikai Joniškėlyje perlaidoti 1995 m. gegužės 27 d. Antkapio autorius – architektas Vytautas Brėdikis. Šaltiniai: Bendorius A., Čepėnas P., Girnius J. ir kt. Lietuvių enciklopedija. T. 2. – Bostonas, 1963, p. 452–453. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.02121, 24.16776