Koplytstulpis Norių kaimo 420 m. jubiliejui

  • Koplytstulpis Norių kaimo 420 m. jubiliejui
Norių krašto bendruomenė savo kaimo 420 m. jubiliejui, 2015 m. rugsėjo mėn., atidengė ąžuolinį koplytstulpį. Koplytstulpis yra pastatytas šalikelėje, prie įvažiavimo į Norių kaimą: toje pat vietoje, kur prieš daugelį metų stovėjo kaimo kryžius. Garbaus amžiaus sodiečiai prisimena kryžių puošusius įmantrius drožybos elementus, jo koplytėlėje įkurdintas šventųjų skulptūrėles. Žmonių atmintyje išlikę senojo kryžiaus vaizdiniai atgimė naujajame koplytstulpyje. Ąžuolo skulptūroje išskaptuotas Šv. Antanas su kūdikėliu, į Skrebotiškio bažnyčios pusę – Švč. Mergelė Marija, į kelią – Rūpintojėlis. Naujojo koplytstulpio autorius – Pasvalio krašto tautodailininkas, medžio drožėjas Vytautas Jackūnas. Skulptūros stogelį papuošusią metalinę saulutę pagamino Panevėžio krašto kalvis Kazimieras Galiauskas. Norių kaimą ir jo žmones saugosiantį koplytstulpį pašventino Vaškų parapijos klebonas kun. Raimundas Simonavičius. Šaltiniai: Magelinskienė, Z. Senojo kryžiaus simboliai – naujame koplytstulpyje // Darbas. – 2015, rugs. 5, p. 4. Nuotraukos iš Astos Bendoraitienės, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.13849, 24.29668