Koplytstulpis Šimkevičių sodyboje, Pamažupių kaime

  • Koplytstulpis Šimkevičių sodyboje, Pamažupių kaime
Stanislovo Gegecko koplytstulpis gimtuosiuose Pamažupiuose tebestovi iki šiol. Koplytstulpis sukurtas 1935 m., tuomet buvęs aukštesnis. Išliko tik dalis simbolių: Mozei Dievo perduotos plokštės su dešimt įsakymų, spindinti Viešpaties Apvaizdos akis, Marijos monograma, meistro mėgstamas IN HOC SIGNO VINCES bei ALFA BETA OMEGA – graikiškų raidžių derinys, reiškiantis visko pradžią ir pabaigą. Nišoje, kuri padaryta kaip maža koplytėlė, karališkais apdarais pasidabinęs Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras, rankoje laikantis skaistybės simbolį – lelijas. Viršutinės koplytėlės viduje meistras įkėlė kryžių nešančio Jėzaus statulą. Koplytėlė masyvi, visos keturios sienelės su įstiklintais langeliais. Gerai prižiūrėtas meno kūrinys dar ilgai džiugins užsukusius į kaimą. Panaudotos medžiagos: ąžuolas, betonas, stiklas. Aukštis apie 4 m. Šaltiniai: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centras. Nuotraukos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.99841, 24.15186