Knygnešio Jono Poškevičiaus kapas Vaškų miestelio kapinėse

  • Knygnešio Jono Poškevičiaus kapas Vaškų miestelio kapinėse
Keliautojo, antropologo Antano Poškos tėvų, knygnešio, malūnininko Jono Poškevičiaus (1873–1947) ir Elenos Stapulionytės-Poškevičienės (1873–1935) kapas yra Vaškų miestelio kapinėse. J. Poškevičius buvo Aušros“ laikraščio platintojas. Organizuodavo lietuviškos spaudos gabenimą į Lietuvą: pirkdavo Mažojoje Lietuvoje, samdydavo kontrabandininkus spaudai pernešti per sieną. Artimai bendravo su Pasvalio krašto knygnešiais Jurgiu Bieliniu, Kaziu Gumbelevičiumi, Juozu Steponavičiumi. Šaltiniai: Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904 / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. – Vilnius: „Diemedžio“ draugija, 2004, p. 373. Dainiaus Vareikos nuotraukos.
  • GPS koordinatės: 56.165980, 24.206238