Liaudies meistro Stanislovo Gegecko tėviškė Pamažupių kaime, Joniškėlio apylinkių seniūnijoje

  • Liaudies meistro Stanislovo Gegecko tėviškė Pamažupiuose
Liaudies meistras Stanislovas Gegeckas gimė 1873 m. Pasvalio apskrities Joniškėlio valsčiaus Pamažupių kaime. Polinkis meistrauti pasireiškė dar vaikystėje. Stanislovas pramoko dirbti baldus kol, būdamas jau suaugęs vyras, nesumanė vykti į Varšuvą, paskui su seserimi į Sankt Peterburgą, kur keturiolika metų dirbo liejiku meniškų vario dirbinių gamykloje. Grįžęs į Lietuvą vedė, apsigyveno uošvijoje. 1920 m. susilaukė vienturčio sūnaus Petro. Gyveno namelyje, kurį uošviai buvo paveldėję dar iš savo tėvų ir kuris, pasak Petro Gegecko: „dabar jau antrą sykį apkaltas iš lauko, jo sienos eglinių rąstų, pamatai ąžuoliniai, o visas namas ant akmenų laikosi.“ S. Gegeckas namą gerokai pertvarkė, išpuošė drožiniais, viduje įsirengė vietą staliaus darbams, kieme – stoginę, kur sukraudavo džiūti, kad nesuskilinėtų, jam reikiamais gabalais supjaustytą mediena. S. Gegecko kūryba yra ryškiai savita, individuali. Ji pasižymi ir tipiškais lietuvių liaudies mažajai architektūrai, ir tuo pat metu jai mažai arba visiškai nebūdingais bruožais, kokiais, pavyzdžiui, laikytinas polinkis į vaizdinį bei verbalinį „naratyvumą“. S. Gegeckas tarp ketvirtojo dešimtmečio meistrų išsiskiria saiko jausmu, išlavėjusiu skoniu ir gebėjimu visus prasminius bei puošybinius elementus jautriai derinti su architektūrinėmis savo paminklų formomis, jas taip dar labiau pabrėždamas. Puošmenos anaiptol neužgožia pagrindinės konstrukcijos, tik labiau ją išryškina. Šaltiniai: Joniškėlis / sudarė Eugenijus Petrovas, Algimantas Garliauskas. – Vilnius: Akstis, 2007, p. 861–863. Martinaitienė, Gražina Marija. Pamažupių meistras. Liaudies kultūra [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2002~1367156202189/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content [žiūrėta 2016 02 15]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.00054, 24.16099