Kryžius-koplytstulpis Norgėlų kaimui

  • Kryžius-koplytstulpis Norgėlų kaimui
Kryžius-koplytstulpis yra Norgėluose, šalia Aloyzo Urbšio sodybos. Jį pastatė paskutiniojo nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio sūnėnas Aloyzas Urbšys. Ąžuoliniame paminkle išskaptuotos penkios apaštalų ir šventųjų skulptūros. Virš jų užrašyta: „Viešpatie, atleisk mums, nusidėjėliams“. Viršutinėje koplytstulpio dalyje – „Kristaus kančia“. Pasak paminklo autorius Aloyzo Urbšio – tai ne tik gyvenvietės puošmena, bet ir atminimas bei pagarba kaimynams, jau baigusiems žemišką kelionę. Šaltiniai: Gudelytė A. Pakirsto ąžuolo šaknys nemiršta // Darbas. – 1996, vas. 29, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.97525, 24.10615