Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčia

  • Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčia
Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčia yra Joniškėlio apylinkių sen., Švobiškio k., Mūšos g. 15. 1606 m. Upytės pavieto (apskrities) bajoras Martynas Švoba įsteigė evangelikų reformatų parapiją, padovanodamas jo vardo dvarą prie Mūšos. XVII a. pradžioje kunigas P. Jašinskas rašė: „1616 metais sudegė Švobiškio miestelis, sudegė kartu ir klebonija su visais trobesiais. Klebonija ir trobesiai buvo atstatyti, bet ne visai tinkamai. Bažnyčia ir mokykla buvo beveik visai be priežiūros. <...> Iš daugiau kaip 100 parapijos ūkių po Puzino mirties 1633 metais beveik pusė beliko evangelikų rankose“. Po Puzino mirties Švobiškio valdą perėmė Lietuvos evangelikų reformatų sinodas. Kunigui buvo paskirtas Boručėnų (Stipinų) kaimas ir jurisdika miestelyje (iš viso apie 80 ha). Pats Švobiškio dvaras su miesteliu, Daniūnų, Narteikių, Nereikonių, Šiukštonių bei Židonių kaimais liko sinodui. 1785 m. sinodas skyrė 3000 auksinių mūrinės Švobiškio bažnyčios statybai. Statyba vyko 1787–1789 m. Baigus statyti, 1789 m. spalio mėn. 11 d. bažnyčia buvo įšventinta. 1797 m. paskyrus kunigu Gabrielių Balčiauską Švobiškio parapiją lankė aukšti asmenys iš užsienio. Kunigas G. Balčiauskas pasirūpino uždėti bažnyčiai molinių čerpių stogą. Po kunigo G. Balčiausko, Švobiškyje 17 metų kunigavo Aleksandras Paškevičius. Prie jo pastatyta 1845 m. klebonija, ir iš senosios klebonijos, statytos prie kunigo Adomo Močulskio, pastatyta parapijinė mokykla ir vargonininkui butas. Kunigo Konstantino Jungo kunigavimo laikais apmūrytas akmens mūru šventorius, o kunigo Jono Šepečio – atnaujintas bažnyčios vidus ir puošniai išdekoruotas, sutvarkyti langai ir sudėti spalvoti stiklai. Pasibaigus karui, 1918 m. Švobiškyje apsigyveno grįžęs iš Rusijos generalinis seniorius kunigas Vilius Meškauskas. Jo rūpesčiu Švobiškyje buvo sušauktas 1919 m. pirmasis nepriklausomoje Lietuvoje evangelikų reformatų bažnyčios sinodas. 1930 m. pagyvėjo dvasinis parapijos gyvenimas, įsisteigė parapijoje jaunimo draugija, pasivadinusi „Švobiškio Evangelikų Jaunimo Draugija“. Šiandien Švobiškio evangelikų reformatų parapija nėra tokia gausi kaip kadaise. Tačiau ji nėra ir pati mažiausia tarp savo tikėjimo brolių ir seserų. Kasmetiniuose Sinoduose dalyvauja parapijos pasiųsti delegatai, parapijiečiai rūpinasi savo bažnyčia, tvarko aplinką. Nors retėja senų parapijiečių gretos, tačiau Švobiškyje dar švenčiama Krikšto, Viešpaties Vakarienės sakramentai, laiminamos santuokos ir skelbiama Dievo malonės Evangelija. Kuklioje varpinėje kabėjo nedidelis varpas. Sovietmečiu tikinčiuosius kvietė iš Naujamiesčio (Panevėžio r.) bažnyčios atvežto varpo gaudesys. Nelaimei, prieš 30 ar kiek daugiau metų jis buvo pavogtas. Šiandien varpinė tuščia, vienintelis varpas nenaudojamas ilsisi bažnyčios patalpose. Varpas (ø 33 cm) pagamintas 1768 m. Taline (seniau Revelis). Gamintojo įrašas: „ME FECIT WITTWE KERNERIN. REVAL. ANO 1768“. Šį varpą iš Klaipėdos parsivežė kunigas Reinholdas Moras. Deja, neaiškiomis aplinkybėmis jis suskilo, buvo sutaisytas, tačiau turėto skambesio nebeatgavo. Šaltiniai: Balčiūnaitis, Gražvydas. Neatrastieji lobiai bažnyčių bokštuose ir varpinėse. – Iliustr. // Darbas. – 2019, spal. 8, p. 1, 4. Černiauskienė, Bronislava. Švobiškis. – Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2007. Joniškėlis / sudarytojai Eugenijus Petrovas, Algimantas Garliauskas. – Vilnius: Akstis, 2007. Kanišauskas, Sigitas. Kapinių šventės metu "prakalbinti" vargonai. – Iliustr. // Darbas. – 2011, liep. 26, p. 1. Magelinskienė, Zina. Patvariausia bažnyčia – statyta žmonių širdyse. – Iliustr. // Darbas. – 2009, spal. 15, p. 3, 5. Kapinių šventės metu "prakalbinti" vargonai / Sigitas Kanišauskas. - Iliustr. // Darbas. - ISSN 1392-8287. - 2011, liep. 26, p. 1. Pasvalio krašto bažnyčių varpai / sudarytojas Gražvydas Balčiūnaitis. – Panevėžys: Pasvalio krašto muziejus, 2019, p. 15. Sketerytė, Palma. Švobiškio gyventojai džiaugiasi bažnyčios pokyčiais. – Iliustr. // Darbas. – 2018, spal. 11, p. 1, 3. Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčios pašventinimo 220-ųjų metinių minėjimas : [nuotrauka iš 2009 m. spalio 10 d. renginio] / Vido Dulkės nuotrauka // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2009, Nr. 2 (27), p. 79. Švobiškio reformatų bažnyčia. – Iliustr. // Lietuvos miestai ir miesteliai. – Kaunas : J. Bačiūnas, 1931-1937. – T. 2, P. 423–425. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.05896, 24.15647