Švobiškio dvaras

  • Švobiškio dvaras
Pasvalio r., Joniškėlio sen., Švobiškio k., dešiniajame Mūšos krante, nuo Joniškėlio 3 km į šiaurę. Apie Švobiškio dvarą buvo žinoma jau XVI a. II–oje pusėje. Tai vienas seniausių dvarų. Dvarą valdė Martynas Švobas. Bajoras M. Švobas testamentu visus savo turtus paskyrė Švobiškio bažnyčiai. Pagal testamentą dvaro lėšomis turėjo būti išlaikomas mokytojas ir kunigas, kuriems paskirta po lygiai – po 100 lenkiškų auksinių ir alga. Mokytojas buvo įpareigotas mokyti visus vaikus – evangelikų ir katalikų. Dvaro lėšomis turėjo būti pastatyta prieglauda ir išlaikomi joje seneliai ir invalidai. Archeologas, humanitarinių mokslų daktaras Rimvydas Laužikas, remdamasis medžiaga, rasta Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje (Karpių fonde), daugiatomiame leidinyje „Herbasz 52 Polski“ ir B. Kviklio knygoje „Mūsų Lietuva“ apie Švobiškio dvarą rašo: „Kaip sužinome iš 1620 m. dokumento – dvaro trobesiai mediniai, aplūžę, šiaudais dengti, reikalaujantys skubaus remonto. Ariamos žemės 8 valakai ir dvylika valakų miško. Dvare gyveno 2 kumečiai“. Šiuo metu yra išlikęs tik gyvenamasis namas. Dvaro parke būta želdinių, bet ilgainiui beveik viskas sunyko. Aplink tik parko likučiai. Šaltiniai: Černiauskienė, Bronislava. Švobiškis. – Panevėžys: Amalkeros leidyba, 2007, 160 p. Stapulionis, Antanas. Buvę dvarai ir palivarkai Pasvalio rajone: [mašinraštis]. – Pasvalys, 1988, p. 27. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.05978, 24.16537