Kunigo, poeto Mykolo Šeižio-Dagilėlio tėviškė Šiukštonių kaime, Joniškėlio apylinkių seniūnijoje

  • Kunigo, poeto Mykolo Šeižio-Dagilėlio tėviškė Šiukštonių kaime
Kunigo, poeto Mykolo Šeižio-Dagilėlio gimtasis namas yra netoli Mūšos upės įsikūrusiame Šiukštonių kaime, Joniškėlio sen., Pasvalio r. Mykolas Šeižys-Dagilėlis gimė 1874 m. Šiukštoniuose, baigė Švobiškio pradžios mokyklą. 1898 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1914–1920 m. klebonavo netoli tėviškės – Grūžiuose. 1933 m. persikėlė į Pakruojį, kur gyveno iki pat mirties (1950 m.). Literatūroje buvo žinomas Mikalojaus Dagilėlio vardu. 1903 m. išleido poezijos rinkinį „Dainos ir sakmės“, 1909 m. – „Dainos dainelės“. Šaltiniai: Mikalojus Šeižys-Dagilėlis. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/Straipsnis/Mikalojus-Seizys-Dagilelis-91835 [žiūrėta 2020 11 12]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.07616, 24.17216