Naujapamūšio dvarvietė

  • Naujapamūšio dvarvietė
Naujapamūšio dvaro pastatai stovėjo kairiajame Mūšos upės krante, netoli Pamiškių k., Pasvalio r. Dvarą, apie 150 ha, valdė Jonas Klungis, kurį buvo pirkęs jo tėvas Mykolas Klungis. Prieš tai dvarą valdė Macijauskai. Dvaro pastatai buvo mediniai, laikui bėgant sunyko ar buvo nugriauti. Paskutiniai nugriauti apie 1981 m. Dvarvietės vietoje auga medžiai, likusios sunykusių tvenkinių žymės, liepų alėja. Visi medžiai likę pakrantėje, kaip paprasta Mūšos upės pakrantės želdinių grupė, atitolusi nuo kelių ir gyvenamųjų vietų. Gyvų baudžiavos laikų liudininkų seniai nebelikę. Tačiau atgarsiai apie šiurpius įvykius žmonių pasakojimuose dar aptinkami. Štai Ona Gumbelevičienė (gim. 1896 m.) gyvenusi gretimame Pamiškių kaime dar 1975 m. apie Naujapamūšio dvarą kai ką papasakojo: „– Seniau dvaras priklausęs vokiečių dvarininkui Eksui. Mano senelis tada buvęs dvaro kučeris. Senelis išlaikė – lupti nuo pono negavo. Kitus, sako kapodavo. Užkapojo Olijaną Petrauskaitę. Ji buvusi labai graži kaimo mergaitė, geltonais vešliais plaukais. Ponas įsižiūrėjo valstietę gražuolę. Kartą vedėsi į rugius išprievartauti. Bet ši ponui nepasidavusi. Tada pono įsakymu ji buvo užplakta, po kelių dienų mirė. Dvarininkas buvęs labai aukštas, stambus, jojant vos nešdavęs arklys, turėjęs bene 9 vaikus“. Iš pervalkietės Emilijos Mikalajūnienės prisiminimų: „Sovietmečiu dvaro gyvenamajame name gyveno: Kazimieras ir Leontina Skuburskiai, Antanina Pranaučiūtė, Saločkienė bei Ona ir Jonas Mikalajūnai. Ne dvaro laikotarpio pastate gyveno: Antanas ir Aldona Rauckiai, Ona Marcinkevičienė su vaikais, Vytautas ir Anelė Tabokai. Kai „Pavasario“ kolūkio Pervalkų padaliniui vadovavo Kazimieras Valentinas Naujapamūšio dvaro pastatai buvo nugriauti.“ 2020 m. Naujapamūšio dvaro liepų alėjoje suskaičiuoti 329 daugiakamieniai medžiai. Dešinėje pusėje 155 vnt. liepų, kairėje – 174 vnt. Liepų alėjos plotis – 2,80 m, ilgis – 280 m. Šaltiniai: Iš Emilijos Mikalajūnienės (g. 1937 m.) prisiminimų: [kraštotyrinė medžiaga] / parengė Toma Mikalajūnaitė. – Pasvalys, 2020. Stapulionis, Antanas. Buvę dvarai ir palivarkai Pasvalio rajone: [mašinraštis]. – Pasvalys, 1988, p. 15. Naujapamūšio dvaro liepų alėja / parengė Toma Mikalajūnaitė [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/psvb.lt/posts/1416787425159568 [žiūrėta 2020 05 04]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Gražvydo Balčiūnaičio, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.10421, 24.43746