Stogastulpis Adomui, Konstancijai ir Laurynui Sketeriams Nereikonių kaime

  • Stogastulpis Adomui, Konstancijai ir Laurynui Sketeriams Nereikonių kaime
Ąžuolinis stogastulpis, skirtas lietuvybės puoselėtojų Adomo, Konstancijos ir Lauryno Sketerių atminimui, atidengtas 2013 m. liepos mėnesį Odetos ir Algirdo Rapkevičių sodyboje, Nereikonių kaime. Algirdo Rapkevičiaus seneliai buvo žinomų lietuvybės puoselėtojų Sketerių kaimynai. Deja, ir jiems, ir A. Rapkevičiaus motinai, teko patirti tremtinių dalią. Po devynerių tremties metų grįžę iš Sibiro, savo namus rado užimtus svetimų žmonių. Tremtinius įleido tik į vieną gyvenamojo namo kambarėlį. Kaimyninės Sketerių sodybos pastatai jau buvo nugriauti. Todėl, kai jau galėjo galvoti apie nuosavo namo statybą, A. Rapkevičiaus tėvai jį nutarė statyti šalia savo buvusios sodybos, ten, kur kažkada gyveno Sketeriai. Odeta ir Algirdas Rapkevičiai rūpestingai globoja ne tik stogastulpį, bet ir jų sodybos kieme vešantį ir Sketerių giminę primenantį ąžuolą. Jį Sketerių šeima pasodino apie 1860 m., gimus sūnui Adomui. Po tuo ąžuolu yra sėdėjęs ir garsusis kalbininkas Jonas Jablonskis, kuris buvo vedęs Sketerių dukrą Konstanciją. Apie stogastulpį Ąžuoliniame stogastulpyje iškaltas obels fragmentas. Tai prasmingas simbolis: Sketerių žentas kalbininkas Jonas Jablonskis galėjo sulietuvinti pavardę – Obelaitis. Bet spaudos draudimo metais cariniai žandarai būtų tuoj susigaudę. Todėl Obelaitį išvertė į kitą vaismedį – Kriaušaitį. Taip pirmoji gramatika ir išėjo Petro Kriaušaičio vardu. Stogastulpio autorius – Vytautas Bakūnas. Šaltiniai: Kazlauskas, Albinas. Nereikonyse, prie didžiojo ąžuolo // Darbas. – 2021, liep. 24, p. 3. Kazlauskas, Albinas. Po tuo gražiuoju ąžuolu // Darbas. – 2013, liep. 13, p. 3. Magelinskienė, Zina. Nereikonių kaimo ūkininkams netrūksta nei veiklos, nei pramogų // Darbas. – 2020, lapkr. 26, p. 1, 4. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Sigito Kanišausko asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.06485, 24.19222