Stogastulpis Adomui, Konstancijai ir Laurynui Sketeriams Nereikonių kaime

  • Stogastulpis Adomui, Konstancijai ir Laurynui Sketeriams Nereikonių kaime
Ąžuolinis stogastulpis, skirtas Adomo, Konstancijos ir Lauryno Sketerių atminimui, atidengtas 2013 m. liepos mėnesį Nereikonių kaime. Ąžuole iškaltas obels fragmentas. Tai prasmingas simbolis: Sketerių žentas kalbininkas Jonas Jablonskis galėjo sulietuvinti pavardę – Obelaitis. Bet spaudos draudimo metais cariniai žandarai būtų tuoj susigaudę. Todėl Obelaitį išvertė į kitą vaismedį – Kriaušaitį. Taip pirmoji gramatika ir išėjo Petro Kriaušaičio vardu. Stogastulpio autorius – Vytautas Bakūnas. Šaltiniai: Kazlauskas A. Po tuo gražiuoju ąžuolu // Darbas. – 2013, liep. 13, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.06485, 24.19222