Kriklinių, Moliūnų piliakalnis – Karališkoji pilis

  • Kriklinių, Moliūnų piliakalnis – Karališkoji pilis
Piliakalnis (unikalus MC kodas 5438, kultūros vertybės kodas A543P) yra Pasvalio rajone, Pumpėnų seniūnijoje. Įrengtas 1,05 km į šiaurės rytus nuo Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios, 0,95 km į pietryčius nuo Pumpėnų–Smilgių ir Rinkūnų–Moliūnų kelių kryžkelės, 0,75 km į vakarus nuo Pyvesos kairiojo kranto. Piliakalnis yra Biržų miškų urėdijos Kriklinių girininkijos Piliakalnio miške (27 kvartalo vidurinė dalis). Iš pietų, vakarų, šiaurės jį supa žemumos. Kalva apaugusi mišku. Piliakalnio viršuje yra gana taisyklingo keturkampio formos aikštelė, iš visų pusių apjuosta dvigubu pylimu ir dviem grioviais tarp jų. Vidinis pylimas aikštelės vakariniame gale 26 m, pietiniame – 22 m, rytiniame – 27 m ilgio. Jo aukštis nuo aikštelės 0,8–1,2 m, išorėje – 2–2,2 m. Išorinis pylimas vakariniame ir pietiniame krašte apie 40 m, rytiniame – 30 m, šiauriniame – 45 m ilgio. Jo aukštis nuo griovio 1,5 m, išorėje – iki 5 m. Taisyklinga, kiek neįprasta forma leidžia spėti, kad tai gali būti XV a.–XVI a. gynybinis įrenginys. Piliakalnio teritorija 0,83 ha, apsauginė zona – 1,3 ha. Iki XVIII a. greta piliakalnio, Lapkalnyje stovėjo ir koplytėlė. Piliakalnį žvalgė: Lietuvos MA Istorijos institutas (A. Tautavičius) – 1968m., (A. Girininkas) – 1990 m. Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba (M. Černiauskas) – 1971 m., (B. Dakanis) – 1980 m., 1988 m. Kultūrinio sluoksnio, kapų nerasta. Piliakalnis dar vadinamas Karališkąja pilimi, Perkūnine. Valstybės saugomas kultūros paminklas. Jo teritorijoje draudžiama bet kokia ūkinė veikla. Šaltiniai: Kriklinių piliakalnis: kultūros vertybės pagrindinis dosjė (A 543 P): [mašinraštis]. – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros vertybių apsaugos departamentas, 1998. Kriklinių, Moliūnų senovės gynybinis įtvirtinimas, vad. Karališkąja pilimi // Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3C1D5642-11B1-46F0-88E0-1023BE40018E [žiūrėta 2020-12-04]. Nuotraukos iš Vido Dulkės asmeninio archyvo, planas – Kriklinių piliakalnio: kultūros vertybės pagrindinės dosjė (A 543 P).
  • GPS koordinatės: 55.91553, 24.46901