Saudogalos piliakalnis

  • Saudogalos piliakalnis
Saudogalos piliakalnis (unikalus MC kodas 5449, kultūros vertybės kodas AR763) yra Pasvalio rajone, Saločių seniūnijoje, į šiaurę nuo Saudogalos kaimo, 2 km į pietus nuo Saločių gyvenvietės, 1,5 km į vakarus nuo plento Pasvalys–Ryga, Mūšos kairiajame krante. Piliakalnis įrengtas Mūšos upės kairiajame krante, Mūšos ir Kamaties upelio santakoje. Iš vakarų jį juosia Mūša, iš šiaurės ir rytų – Kamatis. Šlaitai nuo upių slėnių statūs, daugiau kaip 10 m aukščio, pietuose pereina į aukštumą. Aikštelės ilgis šiaurės – pietų kryptimi – 85 m, plotis pietiniame gale – 40 m, šiauriniame – 7 m., aikštelės pakraštyje supiltas pylimas, kuris išskleistas, vos žymus. Jos šiaurinėje dalyje yra kaimo kapinės. 1971 m. piliakalnį lankė Mokslinė metodinė taryba (vad. M. Černiauskas) Jis nurodė, kad šalia piliakalnio, dirbamoje žemėje, randama degto molio, keramikos šukių. Lietuvos TSR archeologijos atlaso II tome rašoma, kad į pietus nuo piliakalnio aptikta lipdytinės keramikos brūkšniuotu paviršiumi ir apdegusio molio gabalų. Piliakalnį 1980 m., 1991 m. bei 1995 m. žvalgė KVAD archeologai. Šalia piliakalnio jie iškasė žvalgomųjų šurfų, tačiau jokio kultūrinio sluoksnio nerado. 1996 m. buvo iškasti 5 plotai (bendro 50 m² ploto). Juose jokių senesnės žmogaus veiklos pėdsakų nerasta. Šaltiniai: Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius: Istorijos institutas, 1975. – T. 2, p. 150. Lisauskaitė, Birutė. Saudogalos piliakalnis. Archeologiniai tyrimai. – Trakai, 1996. Saudogalos piliakalnis, 1996 m. Pasvalio rajonas, AR 763 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.lad.lt/data/com_ladreports/1412/1-26.pdf [žiūrėta 2020 12 04]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Saudogalos piliakalnio archeologinių tyrimų ataskaitos.
  • GPS koordinatės: 56.21039, 24.40265