Atminimo stogastulpis klebonui monsinjorui Jonui Balčiūnui Pasvalio bažnyčios šventoriuje

  • Atminimo stogastulpis klebonui monsinjorui Jonui Balčiūnui Pasvalio bažnyčios šventoriuje
Ąžuolinis stogastulpis ilgamečiam Pasvalio klebonui monsinjorui Jonui Balčiūnui (1927 11 06 – 1949 09 25 – 2008 05 02) yra pastatytas Pasvalio Šv. Jono krikštytojo bažnyčios šventoriuje. Stogastulpio viršuje yra skulptūra, vaizduojanti Šv. Joną Krikštytoją, krikštijantį Kristų. Priekinėje pusėje išraižyta: MONSINJORUI / JONUI / BALČIŪNUI / 50 METŲ KUNIGYSTĖS / JUBILIEJAUS PROGA / 2000-ŲJŲ IŠVAKARĖSE / „AŠ GYVENU, TAČIAU / NEBE AŠ, O GYVENA / MANYJE KRISTUS“ / Gal. 2,20/. Antroje pusėje išraižyta: PASVALIO RAJONO / SAVIVALDYBĖS IR / PUMPĖNŲ PARAPIJOS / DOVANA/. Autorius – monsinjoro jaunystės dienų bičiulio prof. Konstantino Bogdano mokinys skulptorius Kęstutis Krasauskas. Šaltiniai: Teesie tavo valia… [leidinys apie kunigą monsinjorą Joną Balčiūną (1927–2008) / sudarytojai Audronė Sabaliauskienė, Bernardas Aleknavičius]. – Klaipėda: Druka, 2010. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.06156, 24.39831