Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

  • Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
Senoji sudegusi Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia buvo medinė, pastatyta 1924 m. Kunigas Antanas Gelžinis gyvenamajame name įrengė altorių ir 1913 m. laikė pamaldas. Per Pirmąjį pasaulinį karą į Grūžius atvyko kunigas Mykolas Šeižys. Jo rūpesčiu paremontuotas buvusio dvaro svirnas ir jame laikytos pamaldos. Kunigo Juozapo Mazūro iniciatyva 1921–1924 m. pastatyta dabartinė medinė bažnyčia (J. Skripkaus projektas). 1928–1932 m. įrengti altoriai. Parapijos administratoriaus kunigo Vincento Švagždžio rūpesčiu 1937 m. įrengtas didysis altorius (meistras Vladas Čižauskas), 1938 m. – nauji vargonai, pakabinti 2 varpai. Klebonas Alfonsas Kadžius 1949 m. rugsėjo 4 d. suimtas, kalintas Vorkutoje. Į Lietuvą grįžo 1957 m. Bažnyčia turėjo neogotikos bruožų, stačiakampio plano, vienabokštė. Joje 3 altoriai. Ant kraigo – bokštelis. Šventoriaus tvora metalinė, ant mūrinių pamatų. Ši bažnyčia buvo piktavališkai sudeginta 1996 m. rugpjūčio 25 d. Dabartinė bažnyčia Švč. Mergelės Marijos bažnyčia yra Pasvalio rajone, Grūžių kaime, 9,5 km į šiaurę nuo Joniškėlio. Pasiūlius Vaškų seniūnui Vladui Vitkauskui, vadovaujant kunigui klebonui Vytautui Butkui, įrengta nauja bažnyčia nebaigtuose statyti kolūkio kultūros namuose 200 kvadr. metrų ploto su metaliniu 30 metrų aukščio bokštu. Naująją bažnyčią suprojektavo architektas Algirdas Mikėnas. Pagrindiniame altoriuje kryžiaus formos vitražus sukūrė dailininkas Artūras Rimkevičius. 2001 m. rugpjūčio 12 d. ją pašventino Panevėžio vyskupas Juozapas Preikšas. Šaltiniai: Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios: žinynas. – Vilnius: Pradai, 1993, 623 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Danutės Ratinskienės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.10950, 24.15594