Paminklas Nebuvėlių kaimui atminti Grūžių kapinėse

  • Paminklas Nebuvėlių kaimui atminti Grūžių kapinėse
Istoriniuose šaltiniuose Nebuvėlių kaimas paminėtas labai kukliai: ,,...manoma, kad Grūžių dvaras įsikūrė ir išsiplėtė išardžius šalia Nebuvėlių kapų buvusį Nebuvėlių kaimą bei prieš tai dvaro vietoje buvusį Grūžių vienkiemį“. Dabar šioje vietoje įsikūrę Grūžių parapijos kapinės, kuriose vienas senas kryžius mini Nebuvėlių kaimą. Už kapinių – laukai ir krūmais bei berželiais apaugę buvusios žvyrduobės. Jokių buvusio kaimo pėdsakų nebelikę. Šaltiniai: Grūžių krašto istorinis paveldas: [kraštotyrinė medžiaga] / parengė Ratinskienė D. – Grūžiai, 2010, 44 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Danutės Ratinskienės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.11362, 24.16240