Paminklas kunigui Bronislovui Bumšui Grūžių kapinėse

  • Paminklas kunigui Bronislovui Bumšui Grūžių kapinėse
Kunigas Bronislovas Bumšas 1940–1945 m., iki gyvenimo pabaigos, buvo Grūžių (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas. Grūžiuose jis žinomas kaip vienas iš 159 Lietuvos kunigų – žydų gelbėtojų. B. Bumšas 1941–1944 m. juos slėpė klebonijoje ir išgelbėjo. Grūžiuose prie bažnyčios pastatė originalų kryžių iš siaurojo geležinkelio bėgių kaip protesto ženklą naikinamam Joniškėlio–Žeimelio geležinkelio ruožui. Nors sovietmečiu tą kryžių ketinta nuversti, jis išliko iki šiol. Nepriklausomoje Lietuvoje buvo apdovanotas Savanorio kūrėjo medaliu (1928 m.). Amžininkų prisiminimuose B. Bumšas išliko kaip puikia iškalba ir didele erudicija pasižymėjęs dvasininkas. Gerai mokėjo 11 kalbų, dar penkiomis susikalbėdavo. Mirė 1945 m. liepos 12 d. Grūžiuose (Pasvalio r.). Vykdant B. Bumšo testamentinę valią, buvo palaidotas Grūžių kapinėse ant tako, kad kiekvienas jo kapą mindytų. Kapą ženklina paminklas su mįslingu įrašu: „Kun. Bronislovas Bumšas 1888–1945. Vokiečių okupacijos metais išgelbėjęs nuo mirties 40 jaunuolių“. Šaltiniai: Aničas J. Kun. Bronislovas Bumšas (1888–1945) // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2005, Nr. 2 (19), p. 38–42. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.11362, 24.16240