Paminklas kunigui Bronislovui Bumšui Grūžių kapinėse

  • Paminklas kunigui Bronislovui Bumšui Grūžių kapinėse
Kunigas Bronislovas Bumšas gimė 1888 m. birželio 13 d. Labardžių k., Rietavo sav. B. Bumšas 1940–1945 m., iki gyvenimo pabaigos, buvo Grūžių (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas. Grūžiuose jis žinomas kaip vienas iš 159 Lietuvos kunigų – žydų gelbėtojų. B. Bumšas 1941–1944 m. juos slėpė klebonijoje ir išgelbėjo. Grūžiuose prie bažnyčios pastatė originalų kryžių iš siaurojo geležinkelio bėgių kaip protesto ženklą naikinamam Joniškėlio–Žeimelio geležinkelio ruožui. Nors sovietmečiu tą kryžių ketinta nuversti, jis išliko iki šiol. Nepriklausomoje Lietuvoje buvo apdovanotas Savanorio kūrėjo medaliu (1928 m.). Amžininkų prisiminimuose B. Bumšas išliko kaip puikia iškalba ir didele erudicija pasižymėjęs dvasininkas. Gerai mokėjo 11 kalbų, dar penkiomis susikalbėdavo. Mirė 1945 m. liepos 12 d. Grūžiuose (Pasvalio r.). Vykdant B. Bumšo testamentinę valią, buvo palaidotas Grūžių kapinėse ant tako, kad kiekvienas jo kapą mindytų. Kunigas Bronislovas Bumšas – Lietuvos žydo Iljos Govšovičiaus gelbėtojas Vaistininkas iš Vabalninko Ilja Govšovičius 1941 m. pabėgo iš Pasvalio geto. Jį priglaudė Levanų šeima, gyvenusi dabartinėje Rūtų gatvėje, Pasvalyje. Vėliau jis slėpėsi Pasvalio klebonijoje. Po kelių mėnesių jau buvo reikalinga kita slėptuvė, nes vokiečių budeliai įtarė, kad Pasvalio klebonas Kazimieras Krikščiūnas kažką slepia. I. Govšovičiui gerai pažįstamas provizorius Misevičius, tuomet jau garbaus amžiaus žmogus, pėsčias išvaikščiojo apylinkes, kol prieglobstį žydui surado pas Grūžių kaimo kleboną Bronislovą Bumšą. Čia kaip samdiniai slapta jau gyveno keli komjaunuoliai, I. Govšovičius įsidarbino bažnyčios tarnu. Dėl visa ko teko pramokti lietuviškų kaimo manierų. Nuošaliame Grūžių kaime jis išgyveno iki karo pabaigos. B. Bumšas parūpino dokumentus ir buvęs Vabalninko vaistininkas vėl tapo pilnateisis pilietis. Yra netiesioginių liudijimų, kad B. Bumšas išgelbėjo ar bent bandė gelbėti ir daugiau žmonių – žydų ir sovietinių aktyvistų. Dar kunigaudamas Pumpėnuose, vieną naktį paleido klebonijoje uždarytus aktyvistus, todėl ir buvo perkeltas į Grūžius. Galbūt apie tai liudija užrašas ant paminklo: „Kun. Bronislovas Bumšas 1888–1945. Vokiečių okupacijos metais išgelbėjęs nuo mirties 40 jaunuolių“. Šaltiniai: Aničas, Jonas. Kun. Bronislovas Bumšas (1888–1945) // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2005, Nr. 2 (19), p. 38–42. Balčiūnaitis, Gražvydas. Karo vėtrose išgelbėti gyvenimai // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2012, Nr. 2 (33), p. 32–37. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro ir Pasvalio krašto muziejaus fondų.
  • GPS koordinatės: 56.11362, 24.16240