Vienžindžių vėjo malūnas

  • Vienžindžių vėjo malūnas
Vienžindžių vėjo malūnas yra Vaškų sen., Vienžindžių k. Akmens mūro, kepurinis. Kepurinis akmeninis malūnas pastatytas 1910 m. Jis priklausė Antanui Rauckiui (apie 1879–1941; žmona Anastazija Jurgaitytė, vedė 1911 m.). 1911 m. Joniškėlio bažnyčios dokumentuose Rauckis paminimas kaip malūnininkas. Sakoma, kad šiame malūne mažai malta, nes būta nesklandumų su jo konstrukcija ir dėl to girnoms įsukti reikėdavę didelio vėjo. Dabar malūnas yra ūkininko J. Viskupaičio valdose. Malūnas stovi Vienžindžių kaimo vakariniame gale. Kadangi buvo toli nuo kolūkio centro, tai jau nuo 1983 m. buvo nebenaudojamas ir taip pamažu nyko. Šaltiniai: Grūžių krašto istorinis paveldas: [kraštotyrinė medžiaga] / parengė Ratinskienė D. – Grūžiai, 2010, 44 p. Kulevičius S. Šiaurės sparnai, arba Kelios apybraižos Pasvalio krašto senųjų vėjo malūnų tema (II) // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 1 (46), p. 74. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Zenono Baubonio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.10023, 24.12399