Profesoriaus agronomo Jono Paltaroko tėviškė Dovydų kaime, Vaškų seniūnijoje

  • Profesoriaus agronomo Jono Paltaroko tėviškė Dovydų kaime
Pienininkystės Lietuvoje pradininkas Jonas Paltarokas gimė Dovyduose, Pasvalio rajone, 1895 m. sausio 15 d., valstiečių šeimoje. 1916 m. baigė Panevėžio realinę mokyklą. Studijavo Kijevo politechnikos institute. 1920–1922 m. agronomijos studentas Halės–Vitenbergo universitete Vokietijoje. 1924–1944 m. docentavo Žemės ūkio akademijoje. Nuo 1935 m. – profesorius. 1944 m. pasitraukė į vakarus. Nuo 1949 gyveno JAV. Išleido keletą knygų, buvo „Lietuvių enciklopedijos“ bendradarbis. Iki pat mirties profesorius neprarado vilties pamatyti nepriklausomą Lietuvą. Deja, taip ir nesulaukęs nepriklausomos Lietuvos, mirė Čikagoje 1987 m. vasario 6 d. Šiuo metu profesoriaus gimtinėje likę gyvenamasis namas ir klėtis. Gana gerai išsilaikę rąstiniai pastatai. Šaltiniai: Bitinaitė A. Tai žodžiais nenusakoma, tai reikia jausti // Darbas. – 1998, bal. 4, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.11096, 24.14327