Rašytojo, kunigo Julijono Lindės-Dobilo tėvų kapas Dovydų kapinėse

  • Rašytojo, kunigo Julijono Lindės-Dobilo tėvų kapas Dovydų kapinėse
Dovydų kaimo kapinės yra įkurtos ant vadinamo „Kapų kalnelio“. Kalnelis apmūrytas akmenine tvora su raudonų plytų vartais. Kapinės gražiai sutvarkytos. Čia ilsisi rašytojo, kunigo Julijono Lindės-Dobilo tėvai. Šaltiniai: Grūžių krašto istorinis paveldas: [kraštotyrinė medžiaga] / parengė Ratinskienė D. – Grūžiai, 2010, 44 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.11079, 24.13733