Vainekonių senkapis

  • Vainekonių senkapis
Vainekonių senkapis yra į šiaurės pusę maždaug už 1 km nuo Vainekonių kaimo. Iš tolo matomas nedidelis kalnelis, kur manoma ir esant Vainekonių senkapį. Teritorija netyrinėta, saugoma valstybės. Šaltiniai: Grūžių krašto istorinis paveldas: [kraštotyrinė medžiaga] / parengė Ratinskienė D. – Grūžiai, 2010, 44 p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Danutės Ratinskienės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.10517, 24.25650