Koplytstulpis kunigui, meno istorikui Kazimierui Jasėnui Velžių kaime

  • Koplytstulpis kunigui, meno istorikui Kazimierui Jasėnui Velžių kaime
Koplytstulpis kunigui, meno istorikui Kazimierui Jasėnui (1867–1954) pastatytas tėviškės sodybos vietoje, Velžiuose. Koplytstulpis atidengtas 2015 m. rudenį, pašventino Saločių kunigas Jonas Tamošiūnas. K. Jasėnas gyvenimą paskyrė baltų tautoms – lietuviams ir latviams. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, Kauno kunigų seminarijoje. Latvijoje kaip dvasininkas tarnavo penkis dešimtmečius. Kunigo, vėliau monsinjoro rūpestis buvo Latvijos lietuvių švietimas, abiejų tautų vienybės reikalai. Šiltai bendravo su Kauno inteligentais, rašė akademinėje spaudoje. Milžiniškas kūrybos palikimas – tritomė „Visuotinė meno istorija“, kurią išleido savo lėšomis. Už nuopelnus baltų tautų kultūrai ir Katalikų bažnyčiai kunigas K. Jasėnas apdovanotas Latvijos Trijų žvaigždžių ordinu ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. Šaltiniai: Balčiūnaitis G. Velžių kaimui ir garbiam kunigui // Darbas. – 2015, lapkr. 17, p. 1, 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.20829, 24.28128