Niurkonių koplyčia 

  • Niurkonių koplyčia
Koplyčia yra apie 5 km į vakarus nuo Pumpėnų miestelio, ant Lėvens kranto. Koplyčia pasižymi klasicizmui būdingomis formomis, sienų faktūra. Tai viena gražiausių vėlyvojo klasicizmo koplyčių Lietuvoje. Autorius – architektas Julijus Grosas. Niurkonių koplyčia atidaryta 1828 m. gruodžio 27 d. Fundatorius – Niurkonių dvaro savininkas Juozapas Vavžeckis. Gavęs dvarą kaip žmonos kraitį, jis pertvarkė, pastatė naujus rūmus, o parko pakraštyje – koplyčią. Ji skirta vieno iš 1794 m. sukilimo vadų generolo Tomo Vavžeckio atminimui. 1947 m. buvo išplėštas koplyčios rūsys, dabar įėjimas į rūsį užmūrytas. Koplyčios rūsiuose palaidoti generolas Juozapas Vavžeckis, Siesickis, Juozapas Kazakauskas, Kazakauskienė (motina), Tokailienė, Tokailaitė, Janina Hopenaitė. Palaidojimai pokaryje ir vėliau išdraskyti ir išniekinti. Dvarininkų Kazakauskų pastangomis koplyčioje buvo įvesti šv. Aloyzo atlaidai (birželio 21 d.), kurie dabar atnaujinti. Statusas: Valstybės saugomas kultūros paminklas. Šaltiniai: Virginijos Varanauskienės (Pasvalio r. savivaldybės investicijų ir valdymo skyriaus kultūros vertybių specialistės) tekstas. Nuotraukos: [†] Pasvalio r. bažnyčios [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.miestai.net/forumas/forum/bendrosios-diskusijos/miestai-ir-architekt%C5%ABra/sakralin%C4%97-architekt%C5%ABra/7514-%E2%80%A0-pasvalio-r-ba%C5%BEny%C4%8Dios?t=7269%3E
  • GPS koordinatės: 55.91004671293076, 24.28860316833493