Kryžius šalia Paįstriečių kapinių

  • Kryžius šalia Paįstriečių kapinių
Kryžius šalia Paįstriečių kapinių nuo seno yra vadinamas Pasitikimo kryžiumi. Pirmojo kryžiaus autorius – Povilas Juzeliūnas. Kryžius buvo aukštas, papuoštas ornamentais ir žvelgiantis šiaurės vakarų kryptimi. Praėjus penkioms dešimtims metų kryžius buvo pakeistas nauju. 1989 m. Petras Rinkūnas, tremtinys, gyvenęs Kalno kaime ir Jurgėnų kolūkyje dirbęs kalviu, pastatė naują. Apie tai byloja užrašas ant kryžiaus: „1989 R P“. Dabar Pasitikimo kryžius stovi tiesus, 5 m aukščio, šiek tiek pagražintas paprastu ornamentu, aptvertas medine tvorele, už jos kas vasarą nusvyra pinavijų žiedai ir smidrai. Tik stovi kryžius ne visai toje pačioje vietoje, o keliais metrais šiauriau ir žvelgia tiesiai į šiaurę. Šaltiniai: Aničas, Jonas ir kt. Jurgėnų kraštas: praeitis, etninė kultūra, dabartis. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2014. 354-355 p. Nuotraukos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.99368, 24.34888