Talkonių kaimo jaunimo kryžius Lietuvai

  • Talkonių kaimo jaunimo kryžius Lietuvai
Nepriklausomoje Lietuvoje paminklus, ypač kryžius, buvo įprasta statyti visuomeninių organizacijų jėgomis ar pavienių fundatorių, jaunimo grupių iniciatyva. Pumpėnų valsčiuje buvusio Talkonių kaimo pakraštyje prie „Via Baltica“ magistralės daugelio nepastebėtas stovi bene seniausias kryžius Lietuvai. Nulietas iš metalo ir įtvirtintas granito postamente, kuriame vos įskaitomas pusiau tarmiškas įrašas: „Ant atminties Lietuvos susitvėrimo. Pondacijas Talkoniu kaimo jaunima 1919 m.“. Kokie susipratę ir vilties pilni buvo talkoniečiai tuo sudėtingu metu, kai dar nebuvo aišku, ar Lietuva apskritai išliks kaip valstybė! Apie kryžiaus likimą okupacijų metais tikslių duomenų nėra. Nedidelis kryžius su neaiškiu užrašu nekrito į akis, todėl galėjo išlikti nepaliestas. Šaltiniai: Nepriklausomybės atminimo simboliai Pasvalio krašte / sudarytojas Gražvydas Balčiūnaitis. – Panevėžys: Pasvalio krašto muziejus, 2018, p. 6. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.95127, 24.33823