Joniškėlio dvaro ansamblis

  • Joniškėlio dvaro ansamblis
Joniškėlio dvaro pastatų ansamblis – senieji ir naujieji rūmai, ūkiniai pastatai, statyti XVIII a. pabaigoje – XIX a. Tai viena didžiausių ir gražiausių Lietuvos dvarviečių. Dvaro kompleksą sudarantys 20 pastatų išsidėstę 34 ha teritorijoje. Senieji rūmai klasicistiniai, turi baroko bruožų, restauruoti 1981 m. Kitiems pastatams būdingi istorizmo architektūros bruožai. Dvarą supa parkas, per kurį teka Mažupė. Joniškėlio dvaras nuo XVIII a. vidurio priklausė dvarininkų Karpių giminei. Karalius Augustas 1736 m. privilegijoje jiems davė teisę įsteigti dvaro žemėje miestelį su turgumis ir trimis metinėmis mugėmis. Joniškėlio dvaro sodybos ansamblis didikų Karpių iniciatyva iš naujo pradėtas kurti XVIII a. paskutiniojo ketvirčio pradžioje, po 1763 m. gaisro, kai sudegė rūmai ir kiti pastatai. Dvaro sodyba ir miestelis tiesioginiais vizualiniais ryšiais sujungti į vientisą sistemą. 1940 m. dvarą perėmė valstybė. Nuo 1967 m. iki dabar čia veikia Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Joniškėlio bandymų stoties eksperimentinis ūkis. Šiuo metu dvaro pagrindiniame pastate veikia muziejus. Šaltiniai: Virginijos Varanauskienės (Pasvalio r. savivaldybės investicijų ir valdymo skyriaus kultūros vertybių specialistės) tekstas. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Vido Dulkės asmeninio archyvo. Joniškėlio dvaras, Pasvalio r. 2009 04 22 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=7914 Lietuvos dvarų duomenų bazė [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.heritage.lt/dvarai/foto.php?id=314#1
  • GPS koordinatės: 56.03170, 24.16744