Paminklinis akmuo senosioms Gegabrastos kapinėms ir čia palaidotiems partizanams

  • Paminklinis akmuo senosioms Gegabrastos kapinėms ir čia palaidotiems partizanams
Paminklinis akmuo senosioms Gegabrastos kapinėms ir čia palaidotiems partizanams atminti atidengtas 1991 m. birželio 1 d. Jame iškalti žodžiai: „Nulaužei mus, vėtra pikta, – bet mūsų kova su tavim nebaigta“. (1945–1953) Rezistencijos aukoms“. Kapines įkūrė vokiečiai XX a. pradžioje. Čia palaidoti Pirmajame pasauliniame kare žuvę vokiečių kareiviai. Vėliau kapinėse buvo laidojami civiliai vokiečių tautybės žmonės. 1945–1946 m. NKVD nužudė ir užkasė kapinių pakraštyje apie 20 Lietuvos partizanų ir kitų aukų – daugiausia iš Pumpėnų apylinkių. Po 1950 m. kapinės buvo nuniokotos ir suartos. Prasidėjus Atgimimui buvo perlaidojami palaikai ir atidengtas paminklinis akmuo. Šaltiniai: Gradinskienė R. Senosios Gegabrastos kapinės // Darbas. – 1991, lapkr. 6, p. 2. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.95634, 24.31376