Kiemėnų (Gurausko) vėjo malūnas

  • Kiemėnų (Gurausko) vėjo malūnas
Kiemėnų (Gurausko) vėjo malūnas yra Namišių sen., Kiemėnų k. Kepurinis plytinis ir molinis vėjo malūnas. Malūnas pastatytas 1913 m. Priklausė Karoliui Gurauskui (Garauskui), po šio mirties – žmonai Agotai. Šeimininkai gyveno greta malūno, mediniame name, išlikusiame iki šių dienų. Atėjo sovietiniai ir kolūkio laikai. Menama, kad 1951 m. malūną pradėjo sukti variklis, iš pradžių garinis, vėliau dyzelinis, o galiausiai elektros. Pradžioje, atrodo, dar neužmirštas ir vėjas, naudotasi jo galia (1951 m. buvo pakeisti sparnai), tačiau pastačius elektros variklį nebereikėję nei vėjo, nei sparnų. Kolūkio malūne nurodytomis dienomis galėdavo susimalti ir „privatūs“ žmonės. Girnas ilgiausiai valdė P. Karinauskas ir Klemensas Misiūnas. Malūno durų staktoje išlikę užrašai „1950“ ir „1980“ liudija šias jau primirštas sovietinių metų istorijas. Data, įspausta ant naujų, iš baltų silikatinių išmūrytų malūno vidaus betono pertvarų – „2000.07.20“ – priklauso jau kitai epochai, kitam malūno gyvenimo tarpsniui. Griūvant kolūkiams malūną įsigijo Petraičiai, jis pradėtas naudoti savoms reikmėms. Dabar malūnas nustojęs malti, pasitinka atlapomis durimis. Ant Petro Rinkūno novelių romano „Kiemėnų kaimas“ (1943) puikuojasi ne tik Pasvalio krašto vietovardis, bet ir malūno siluetas. Tiek ši iliustracija, tiek pačiame romane paminimas malūnas veikiau yra abstrakcija ir literatūrinė išmonė nei konkretaus malūno atvaizdas. Vis dėlto Kiemėnų malūnas iš visų Pasvalio krašto malūnų yra vienas įsimintiniausių ir populiariausių – susilaukia vietos metraštininkų, poetų ir kitų kūrėjų dėmesio. Šaltiniai: Kulevičius S. Šiaurės sparnai, arba Kelios apybraižos Pasvalio krašto senųjų vėjo malūnų tema (II) // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 1 (46), p. 65–66. Lietuvos vėjo malūnai. Kiemėnai [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://malunai.lt/malunas.php?malunas_id=147 [žiūrėta 2018-05-21]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Lietuvos vėjo malūnai. Kiemėnai [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://malunai.lt/malunas.php?malunas_id=147 [žiūrėta 2018-05-21].
  • GPS koordinatės: 56.25001, 24.28322