Kiemėnų vėjo malūnas

  • Kiemėnų vėjo malūnas
Kiemėnų vėjo malūnas stovi Pasvalio r., Namišių sen., Kiemėnų k. Neregistrinis. Kepurinis plytinis ir molinis malūnas. Šaltiniai: Lietuvos vėjo malūnai. Kiemėnai [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://malunai.lt/malunas.php?malunas_id=147 [žiūrėta 2018-05-21]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Lietuvos vėjo malūnai. Kiemėnai [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://malunai.lt/malunas.php?malunas_id=147 [žiūrėta 2018-05-21].
  • GPS koordinatės: 56.25001, 24.28322