Koplytstulpis Kiemėnų mokyklos 125-mečiui

  • Koplytstulpis Kiemėnų mokyklos 125-mečiui
Koplytstulpis Kiemėnų mokyklos 125-mečiui pastatytas senosios pradinės Kiemėnų mokyklos vietoje, 1991 m. lapkričio mėnesį. Autorius – skulptorius Arūnas Grušas. Pašventino Kyburių bažnyčios kunigas A. Gružauskas. Koplytstulpio viduryje – senosios pradinės mokyklos maketas, aukščiau – keturios skulptūros: mokytojo su knyga, daraktorinės mokyklos, knygnešio ir sėjėjo. Šaltiniai: Sakalauskienė D. Gyva istorija // Darbas. – 1991, gruod. 11, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.25301, 24.30956