Kryžius tremtiniams Kiemėnų kaime

  • Kryžius tremtiniams Kiemėnų kaime
Kryžius tremtiniams stovi Kiemėnų kaimo kapinaitėse. Jame įrėžti žodžiai: „Atminimui kiemėniečių, kuriuos priglaudė svetimos žemės velėna ar taigos įšalo luitai...“ Kryžius atidengtas 2004 m. vasarą, pašventino Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Šaltiniai: Magelinskienė Z. Sveikino susirinkusius, pagerbė išėjusius... // Darbas. – 2004, rugpj. 7, p. 4. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.25230, 24.27938