Operatoriaus, scenaristo ir režisieriaus Petro Abukevičiaus tėviškė Pumpėnų miestelyje

  • Operatoriaus, scenaristo ir režisieriaus Petro Abukevičiaus tėviškė Pumpėnų miestelyje
Lietuvių kino režisieriaus Petro Abukevičiaus tėviškė – Pumpėnų miestelis, Pasvalio rajone. Namas išlikęs, neapleistas, prižiūrimas, veranda padabinta liaudiškais ornamentais. Ant gyvenamojo namo sienos prikalta ąžuolinė atminimo lenta. Panevėžiečio skulptoriaus Jono Matulio paminklinėje lentoje išraižyti žodžiai: „Petras Abukevičius, Lietuvos kino režisierius, operatorius, gyvosios gamtos dainius, 1928-09-08 Pumpėnai 1997-12-06 Vilnius“. Vaikystėje P. Abukevičius patarnaudavo Pumpėnų bažnyčioje, paaugęs domėjosi teologine literatūra. Baigė Pumpėnų pradinę ir porą Pasvalio gimnazijos klasių. 1949 m. studijavo prancūzų kalbą Vilniaus pedagoginiame institute, 1950–1954 m. mokėsi Kauno kūno kultūros institute. Potraukis fotografuoti pastūmėjo 1954–1959 m. studijuoti Maskvos kinematografijos institute, kur išmoko operatoriaus specialybės. Metus dirbo Lietuvos kino studijoje, kur filmavo dokumentinius ir vaidybinius filmus. 1961–1965 m. tapo Lietuvos televizijos operatoriumi ir režisieriumi. Pažintis su Žuvinto rezervato kūrėju T. Zubavičiumi paskatino kurti filmus apie gamtą. 1965–1994 m. sukūrė apie 40 filmų gamtos tematika. 1984 m. su Japonijos ir Rusijos kino kompanijomis sukūrė meninį filmą apie vilkšunį Buraną, vėliau su JAV televizijos „Discover“ kanalu – filmą „Pilkasis vilkas“, su Anglijos televizijos „Survival“ kanalu – tris filmus apie Rusijos gamtą. 1987 m. apdovanotas valstybine premija. 1988 m. Nacionalinė televizija, Kultūros ir Aplinkos ministerijos įsteigė Petro Abukevičiaus premiją, kuri kasmet teikiama geriausio filmo apie Lietuvos gamtą kūrėjams. Šaltiniai: Lietuvių filmų centras [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.lfc.lt/lt/Page=PersonList&ID=4570&PersonType=Director&C=> Nuotraukos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.93204, 24.33930