Operatoriaus, scenaristo ir režisieriaus Petro Abukevičiaus tėviškė Pumpėnų miestelyje, Pumpėnų seniūnijoje

  • Operatoriaus, scenaristo ir režisieriaus Petro Abukevičiaus tėviškė Pumpėnų miestelyje, Pumpėnų seniūnijoje
Lietuvių kino režisieriaus Petro Abukevičiaus tėviškė yra Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl. Savo autobiografijoje Petras Abukevičius yra rašęs: „Mano tėviškė – didžiausias Lietuvos miestas. Kai aš ten gyvenau, tai buvo 3 milijonai ir 1000 gyventojų. Žinot tokį miestą? Yra tarp Panevėžio ir Pasvalio tokie Pumpėnai. Žiemgalių ir sėlių riboje. Pumpėnų apylinkėje telkšo Bedugnio ežerėlis, samanoja akmenys: „Jaučio pėda“, „Velnio pėda“. Skardžiai gieda gaidžiai ir viršum lygumų link Žuvinto praskrenda gulbės... Pumpėnai, kaip minėjau – milijonų miestas. Ten Jonas Milijonas, Vladas Milijonas, Kazys Milijonas mano laikais gyveno. Pumpėnuose gimė arkivyskupas Juozapas Skvireckas, Žuvinto tėvas Teofilis Zubavičius, poetas Bernardas Brazdžionis ir... aš.“ Apie operatoriaus, scenaristo ir režisieriaus Petro Abukevičiaus gimtąjį namą Namas išlikęs, neapleistas, prižiūrimas, veranda padabinta liaudiškais ornamentais. Ant gyvenamojo namo sienos prikalta ąžuolinė atminimo lenta. Panevėžiečio skulptoriaus Jono Matulio paminklinėje lentoje išraižyti žodžiai: „Petras Abukevičius, Lietuvos kino režisierius, operatorius, gyvosios gamtos dainius, 1928-09-08 Pumpėnai 1997-12-06 Vilnius“. Operatoriaus, scenaristo ir režisieriaus Petro Abukevičiaus biografija Lietuvių kino režisierius, operatorius Petras Abukevičius gimė 1928 m. rugsėjo 8 d. Pumpėnuose. Mirė 1997 m. gruodžio 6 d. Vilniuje. Vaikystėje P. Abukevičius patarnaudavo Pumpėnų bažnyčioje, paaugęs domėjosi teologine literatūra. Baigė Pumpėnų pradinę ir porą Pasvalio gimnazijos klasių. 1949 m. studijavo prancūzų kalbą Vilniaus pedagoginiame institute, 1950–1954 m. mokėsi Kauno kūno kultūros institute. Potraukis fotografuoti pastūmėjo 1954–1959 m. studijuoti Maskvos kinematografijos institute, kur išmoko operatoriaus specialybės. Metus dirbo Lietuvos kino studijoje, kur filmavo dokumentinius ir vaidybinius filmus. 1961–1965 m. tapo Lietuvos televizijos operatoriumi ir režisieriumi. Pažintis su Žuvinto rezervato kūrėju Teofiliu Zubavičiumi paskatino kurti filmus apie gamtą. 1965–1994 m. sukūrė apie 40 filmų gamtos tematika. 1984 m. su Japonijos ir Rusijos kino kompanijomis sukūrė meninį filmą apie vilkšunį Buraną, vėliau su JAV televizijos „Discover“ kanalu – filmą „Pilkasis vilkas“, su Anglijos televizijos „Survival“ kanalu – tris filmus apie Rusijos gamtą. 1987 m. apdovanotas valstybine premija. 1998 m. Nacionalinė televizija, Kultūros ir Aplinkos ministerijos įsteigė Petro Abukevičiaus premiją, kuri kasmet teikiama geriausio filmo apie Lietuvos gamtą kūrėjams. 2003 m. Indubakiuose (Utenos r. savivaldybė) įsteigtas P. Abukevičiaus memorialinis Vilko muziejus. Šaltiniai: Motieka, Juozas. Jo gyvenimo meilė – gamta // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2003, Nr. 2 (15), p. 38–39. Lietuvių filmų centras [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.lfc.lt/lt/Page=PersonList&ID=4570&PersonType=Director&C= [žiūrėta 2020 11 16]. Petras Abukevičius. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/Straipsnis/Petras-Abukevicius-70560 [žiūrėta 2020 11 16]. Dainiaus Vareikos nuotraukos.
  • GPS koordinatės: 55.93204, 24.33930