Kiemėnų dvaras

  • Kiemėnų dvaras
0,3 km i šiaurės vakarus nuo Kiemėnų, į rytus nuo kelio Namišiai–Šalna, yra apskritos formos kalva, vadinama Totorkalniu. 1 km į pietvakarius nuo Totorkalnio yra buvęs Kiemėnų dvaras. Stasio Butkaus teigimu, „Kiemėnų dvaras stovi ant piliakalnio“. Istoriniuose šaltiniuose Kiemėnų dvaras minimas XX a. pradžioje. Tai buvo didžiulis dvaras – pirmasis kultūros apraiškų skleidėjas, baudžiavos metu priklausęs Radviloms, vėliau tapęs barono Vietinghoff‘o-Schell‘io nuosavybe. Buvusioje dvarvietėje išlikęs senasis pastatas, kuriame buvo tvartai, javų sandėliai, gyvenamosios patalpos. Parko vakarinėje nuokalnėje esančiame landšafto kampelyje net dabar dėmesį patraukia kauburėlis, ant kurio auga didžiuliai medžiai (viename jų – gandralizdis) ir viksvomis užžėlę, kadaise žuvimi garsūs tvenkiniai. Povilo Miliūno pasakojimu (1938 m. užrašas), šį kalnelį – savotišką estradą dvaro muzikantams – šeimininko paliepimu supylę baudžiauninkai, žemę sunešę rieškučiomis. Tyliais vasaros vakarais ponų svitą linksmindavęs ant kalniuko grojantis pučiamųjų orkestras. Idilišką vaizdą praturtindavo tvenkiniuose plaukiojančios gulbės. O derlinguose dvaro kloniuose plušėjo lažą ėję kiemėniečiai. Dvaras šiandien Kiemėnų dvaras, per amžius priklausęs daugybei savininkų, ir šiandien padalintas į kelioliką dalių: Z. Brazienei, Mickams, Trinskiams, Paraukoms, Samams, Letkauskams, Benskams, Kaupams. Deja, dauguma pirmųjų savininkų – jau mirę, o iš palikuonių Kiemėnų dvaro niekam nebereikia. Šaltiniai: Kraptavičiūtė, Kotryna. Tolimiausi Pasvalio rajono kraštai: Kiemėnų dvaras // Darbas. – 2021, bal. 20, p. 4. Pūras, Kazimieras. Kiemėnai: kaimo istorinė apybraiža. – Vilnius, 2010, 117 [2] p. Šidiškis, Tadas. Velniakalnių kraštas. – Vilnius: Versus Aureus, 2009, 142 [1] p. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.24426, 24.27447