Kyburių Švč. Mergelės Marijos angeliškosios bažnyčia

  • Kyburių Švč. Mergelės Marijos angeliškosios bažnyčia
1762 m. Kyburių dvare buvo pastatyta medinė koplyčia. Po 1831 m. dvaro savininką ištrėmė į Rusiją. Žemė perėjo reformatui dvarininkui. Jis koplyčią nugriovė. Katalikai pastatė kitą koplyčią Majerių dvaro kapinėse. Po 1863 m. Majerių dvaras perėjo liuteronui. Koplyčia perkelta į Saločių kapines. Per Pirmąjį pasaulinį karą pervežta į Kyburių kapines. Ji 1928 m. nugriauta. 1926 m. kunigui Aleksandrui Štrombergui tarpininkaujant gautas Žemaičių vyskupo leidimas statyti bažnyčią. 1927 m. bažnyčia pastatyta pagal architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą. 1934–1938 m. klebonas Vadislovas Kupstas įrengė jos vidų: pastatė tris altorius, sakyklą, padarė suolus, klausyklas. Be to nupirko varpą, apmūrijo šventorių. Bažnyčia stačiakampio plano, su keturiais priestatais suapvalintais kampais abiejuose galuose, vienu bokštu. Ant bokšto yra keturi bokšteliai ir ant priestatų skardiniai, smailūs. Išorėje apkalta lentomis. Vidus trijų navų, atskirtų stulpais be arkų. Vidurinė nava platesnė, su įlenktomis lubomis, šoninės – siauresnės, jų lubos plokščios. Langai stačiakampiai, dideli. Yra trys neogotikiniai, mediniai altoriai. Šventoriaus tvora akmenų ir betono mūro. Šaltiniai: Žiemgala. Šiaurės Lietuvos istorijos ir kultūros paveldas. Dabartis. 6. Kyburių Švč. Mergelės Marijos angeliškosios bažnyčia [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.ziemgala.lt/lt/siaures-lietuvos-kulturos-paveldas-dabartis/siaures-lietuvos-kulturos-paveldas-dabartis-5/kyburiu-baznycia Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.23448, 24.23176