Kryžius Šv. Kazimierui Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčios šventoriuje

  • Kryžius Šv. Kazimierui Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčios šventoriuje
Kryžius stovi Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčios šventoriuje. Panevėžietis skulptorius Kazimieras Nemanis sukūrė Šv. Kazimierui pagarbinti skirtą kryžių su koplytėle, į kurią „įkėlė“ keturis šventuosius. Kryžiuje išskaptuoti žodžiai: „Šventasis Kazimierai, melski už mus“. Šaltiniai: Balčiūnaitis G. Pasvalio krašto smulkioji medinė architektūra: sakralinis menas // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2014, Nr. 1 (36), p. 27–33. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.23448, 24.23176