Kryžius Vilkiškių kaime

  • Kryžius Vilkiškių kaime
Kryžius yra pastatytas Vilkiškių kaime, Pumpėnų seniūnijoje. Kryžiaus postamentas akmeninis, o pats kryžius iškaltas iš metalo. 2021 m. Vilkiškių kaimo bendruomenė atnaujino kaimo simbolį – kryžių, kurį 1943 m. žmonės pastatė Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečiui. Sunkūs tai buvo laikai, laukė dar sunkesni, tad kryžius teikė vilties ir pasitikėjimo savimi. Šaltiniai: Vilkiškių kaimo bendruomenė Kovo 11-ąją pasitiko puikia nuotaika. Pasvalio krašto paveldas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/Pasvaliopaveldas/photos/pcb.832681444121095/832681380787768 [žiūrėta 2021 03 12]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.91169, 24.41690