Banionių akmuo

  • Banionių akmuo
Banionių akmuo yra Kliuokmaniškio kaime, Panevėžio rajone. Akmuo į Lietuvos valstybės saugomų geologinių gamtos paminklų sąrašą įtrauktas 1999 m. Tuo metu ten buvo Banioniai (panevėžinė jų dalis). 2010 m. Panevėžio rajono savivaldybės sprendimu toji Banionių teritorija priskirta Kliuokmaniškiui. Tad dabar tai Kliuokmaniškio akmuo. Spėjama, kad šis akmuo galėtų būti vienas didžiausių Lietuvoje, didesnis net už garsųjį Puntuką. Akmuo buvo rastas apie 1977 m. 1982 m. akmenį buvo bandyta iškasti ir išvilkti, tačiau to padaryti nepavykus, jis liko gulėti kur gulėjęs. Iškastoje duobėje susirinko vanduo, paslėpdamas šį akmenį. Šiuo metu matoma iš vandens kyšanti jo viršūnė. Šalia stovi senas kryžius – buvusios Pranciškaus Andrišėno sodybos. Šaltiniai: Kraptavičiūtė, Kotryna. Reminiscencija: Banionių akmuo Kliuokmaniškyje // Darbas. – 2020, lapkr. 14, p. 5. Kraptavičiūtė, Kotryna. Tolimiausi rajono kraštai: Kliuokmaniškis // Darbas. – 2019, gruod. 28, p. 1, 4–5. Pasvalio kraštas / tekstas: Albino Kazlausko, Vaclovo Stukonio, Liutauro Raudonikio, Romualdo Barausko. – Kaunas, 1999, p. 59. Banionių akmuo. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/Straipsnis/Banioniu-akmuo-118861 [žiūrėta 2020 11 16]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.90150, 24.41366