Kryžius profesoriaus, lietuvių išeivijos filosofo Algio Mickūno gimtosios sodybos vietoje, Kriklinių kaime

  • Kryžius profesoriaus, lietuvių išeivijos filosofo Algio Mickūno gimtosios sodybos vietoje, Kriklinių kaime
Medinis kryžius pastatytas Ohajo universiteto profesoriaus emerito, lietuvių išeivijos filosofo, mokslininko, fenomenologo, Lietuvos mokslų akademijos nario (2008), Klaipėdos universiteto garbės daktaro (2000) Algio Mickūno gimtosios sodybos vietoje, Krikliniuose. 2014 m. Kriklinių kaimo ūkininkas Stasys Aleksandravičius atnaujino ir sutvirtino kryžių, šalia pristatė lauko akmenų. Šaltiniai: Savickienė, Vita. Nuo Korėjos karo – iki filosofijos // Panevėžio kraštas. – 2019, geg. 11, p. 7–8. Profesorius Algis Mickūnas. Lietuvos mokslų akademijos internetinė svetainė [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.lma.lt/uploads/Uzsienio_nariai_LT/Mickunas_Liet.pdf [žiūrėta 2020 09 10]. Nuotrauka iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų. Dainiaus Vareikos nuotraukos.
  • GPS koordinatės: 55.90300, 24.42527