Skulptūros Kriklinių mokyklos 90 m. jubiliejui

  • Skulptūros Kriklinių mokyklos 90 m. jubiliejui
Kriklinių mokyklos 90 m. proga, 2014 m. vasarą, atidengtos dvi medžio skulptūros: Jono Tamulionio dovana – mokyklos simbolis „Knyga“ ir Gražvydo Švaikausko „Gyvybės medis“. Parapijinė mokykla Krikliniuose pradėjo veikti 1863 m., joje mokėsi 35 vaikai. Lietuviškos spaudos draudimo metais visos parapijinės mokyklos buvo uždarytos, o vaikai mokomi slaptai. Kriklinių kaime tokia mokyklėlė atsirado 1895 m. ir veikė iki 1900 m. Vaikai buvo mokomi Zdanevičienės grytelėje. Vėliau dvejus metus – Banionių kaimo ūkininko Mato Šumsko namuose, kurį laiką – Krikliniuose pas Ilekį. Čia dirbo vienas mokytojas Klemensas Navakas. Kraštotyrininko Antano Mažylio duomenimis, 1924 m. valdžia Krikliniuose įsteigė vieno komplekto pradinę mokyklą. K. Tamulionio namuose. Šie metai ir laikomi oficialia mokyklos įkūrimo data. Po kelerių metų iš Kriklinių kaimo mokykla buvo perkelta į Moliūnus, į buvusio Karpio dvaro pastatą. Veikė mokyklos ir Dumbliūnėliuose, Januškų dvare, Vilkiškiuose, Mitkuose. 1949 m. įsteigta Kriklinių septynmetė mokykla įsikūrė tremtinių namuose. Vėliau buvo įrengtas dar erdvesnis pastatas. 1968 m. Antano Ulio rūpesčiu pastatyta nauja mokykla. Mokykla keletą kartų keitė pavadinimą – buvo pradinė, septynmetė, aštuonmetė, nepilna vidurinė, devynmetė. 2009 m. Kriklinių pagrindinė mokykla reorganizuota į Daujėnų pagrindinės mokyklos Kriklinių pradinio ugdymo skyrių. Šaltiniai: Bitinaitė A. Ir vis tiek traukia į Kriklinius... // Darbas. – 2014, liep. 3, p. 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.91284, 24.44993